Karl Dane

Laura Balogh is writing his biography, please contact her at yogalaura@optonline.net with any information.

Thursday, August 30, 2007

conclusive evidence

Wednesday, August 29, 2007

Motorcycles

New Hudson Motorcycles: "Formed in 1903 to build bicycles, the Birmingham factory turned to motorcycles in 1909. They manufactured their own SV and OHV single cylinder engines of 350 to 600cc, and also a two-stroke of 211cc. In addtion to the range of motorcycles, they built three-wheelers with MAG engines. The firm was taken over by the BSA concern early in the depression era."

Cyprus Classic Motorcycle Museum: " 44 Granikou Street, CY-1010 Nicosia, Cyprus,"
owns a 1914 New Hudson


image their copyright

http://www.agrino.org/motormuseum/index.htm

1912 New Hudson Model 3B

Displayed by the North Wiltshire British MCC at the 2004 Bristol Classic Bike show, this is a 1912 New Hudson Model 3B with a 500cc 31/2 HP single cylinder engine.
VintageBike.co.uk - Picture of 1912 New Hudson Model 3B

1912 New Hudson Model 3B


The Elleham club was for owners of that make.

Ellehammer Elleham Motorcycles: "Now You can see pictures from Denmark, with the old bike, and he is driving around on this Museums thing... You are allowed to use the picture in this mail. It is posible, that there will be 2 more bikes in wheels next year, if he works heard enough. Thanks for Your Site, Great!"

Vision om at genskabe Elleham Klub, eksklusivt for Elleham ejere - reglerne for Elleham klubben

Dansk Veteranflysamling: "Den 12. september 2006 var det 100 årsdagen for J.C.Ellehammers første flyvning".

background notes

Thursday, August 23, 2007

Karl's rifle

Dansh Remington: "GENERALLY: The Danes elected to license the Remington design for manufacture in Denmark at the Copenhagen arsenal, which they did in fairly large quantity. The Danish model first utilized a rimfire cartridge and that stayed in service well into the smokeless era. However, with the adoption of the 8mm M1889 Krag-Jorgensen the need to update or abandon the Remington became acute. In 1896 they were withdrawn from infantry service, converted to centerfire cartridge and issued to coast and fortress artillerymen. At that time a new much longer rear ladder sight was also fitted to the rifles. After World War II a large quantity were sold surplus back to the US where these type first entered civilian hands, being misleadingly sold in large quantity as .45-70 Rolling blocks!"

Copyright 1997-2007 Keith Doyon (KeithDoyon at KeithDoyon(.).com)

http://www.militaryrifles.com/As mentioned in the general text above, the Danish model first utilized a rimfire cartridge which stayed in service well into the smokeless era. This created a potential compatibility problem, rimfire cartridges won't fire in a certral fire rifle, and center-fire cartridges won't operate in a rimfire rifle. WELL ...... if you look carefully above, you will see that the breech block of the Danish Remington Rolling Block has TWO firing pin holes, one for center fire and one at the bottom of the breech block face for rimfire. The firing pin is fairly easily reversible, for use of the rifle with whatever (rimfire or central fire) ammunition is available. MORE M1867/96 Danish Rolling Block detail pics

Monday, August 20, 2007

Kystartilleriets historie

Kystartilleriets historie: "Høsten 1905 Hele Fæstningsartilleriet, totalt ca 9.650 mann, er mobilisert og gjort kampklart under unionsstridighetene med Sverige. August 1914 til november 1918 Alle kystfestningene er fullt oppsatt under nøytralitetsvernet i over 4 år. 1 juli 1934 Landfestningene og det faste luftforsvar forblir i Hæren, mens Kystartilleriet skilles ut fra Fæstningsartilleriet og skal sammen med Marinen danne forsvarsgrenen Sjøforsvaret."

Sunday, August 19, 2007

a gunner's life

Thursday, August 16, 2007

life as an artillery man

background to life in the danish army - a photoset on Flickr from the view point of a gunner

DSC00013 rowing to Trekroner Fort

probably summer or working uniform


View as slideshow (open in a new window)

Monday, August 13, 2007

starting danish airforce

notes on the danish airforce 1910 -1920 - a photoset on Flickr
from an excellent book

DSC00004 the first nordic "airport"
note the artillery battery to the east (RH)

DSC00087 later in about 1930 looking in over the sea towards the west the Artillery Barracks are to the right inside the city walls


spacer

Det Kongelige Garnisonsbibliotek

Det Kongelige Garnisonsbibliotek:
"Åbningstider:
Mandag og onsdag: Kl. 13.00 - 18.00
Tirsdag og torsdag: Kl. 13.00 - 16.00
Telefon: +45 3347 9525
Telefax: +45 3347 9536
E-mail: is-kgb@fak.dk
Adresse:
Det Kongelige Garnisonsbibliotek
Kastellet 46
2100 København Ø
Denamrk"

Wednesday, August 08, 2007

Internationalt Motorløb Fanø Danmark 1924.

Fanø Kommune: "Sognearkiverne p� Fan�

Nordby Arkivet
Niels Engers Vej 5
Nordby
6720 Fanø
(Den gamle Realskole - over Biblioteket)
Åbningstider: Tirsdag fra kl. 10.00 - 12.00 samt onsdag fra kl. 19.00 - 21.00
Tlf. i åbningstid 75 16 62 60
Samt efter aftale med Lederen Linda Vesterbæk tlf. 75 16 35 95

Sønderho Arkivet
Landevejen 41
Sønderho
6720 Fanø
(Sognegården)
Åbningstid: Torsdag fra kl. 16.00 - 18.00
Efter aftale med Lederen Anker Jensen tlf. 75 16 24 41"


motorløb fanø - Google Search


FØRKRIGS-RACERE PÅ FANØ
Denne weekend skruer Fanø tiden tilbage til dengang, farfar var dreng.
I årene 1919 til 1924 blev der kørt motorløb på stranden på Fanø, og i 1999 blev 80-års jubilæet for det første løb fejret med et motorløb på stranden. Nu er det 80 år siden at det sidste løb blev holdt, og det skal fejres med motorløb for biler fra før 1940.

Løbet køres som et opvisningsløb, men der bliver taget tid på bilerne - endda med det originale udstyr, som også blev brugt til det første løb i 1919.

Løbet køres på den hårde strandbred syd for nedkørslen ved Rindby Strand. Tilskuere har fri adgang overalt udenfor banen.Kunstner: Thor Bøgelund 1890-1959
Titel: Motor Væddeløbene
Fanø
Tema: TRANSPORT
Motorcykler og biler
Signatur: Bøgelund1919. 1919
Tryk: Andreasen & Lachmann
Teknik: Litografi.88,4 x 61,3 cm.

Fra 1919 -1924 tegnede Thor Bøgelund plakaterne til de legendariske motorvæddeløb på Fanø. Fartglæden havde grebet danskerne, og motorløb var blevet en ny populær sport. Thor Bøgelund var tidligt optaget af fartilluderende tricks, og i hans bilplakater udviste han en stærk fornemmelse for energi og hastighed. I plakaten fra 1919 synes de ellers urolige vande at stilne af i forhold til de to racerbiler, der suser afsted. Farten visualieres ved de grå fartstriber fra hjulene og de hjelm- og brilleklædte racerkørere.

I automobilernes første år kom der ikke mange til Fanø. Overførslen mellem Esbjerg og Fanø var for besværlig. Den første vogn blev i 1914 taget herover af ingeniør Cai Caspersen, og han var altså den første, der benyttede stranden til bilkørsel. Fornøjeligt fortalte han om den panik, han skabte, da han kørte ind i Sønderho By.

Den første bil, der fik fast ophold på Fanø, og som blev benyttet til erhvervskørsel, kom i 1915, men den var lige ved at komme herfra lige så hurtig. Trafikken mellem Nordby og Badet besørgedes i de tider dels af omnibusser og dels af kapervogne. . . Væddeløbenes tid mere


motorstævnerne, der blev arrangeret, først af Dansk Motor Klub sammen med »Politiken«, senere af denne Klub sammen med K.D.A.K. Her betaltes nemlig ret støre beløb i startpenge for hver vogn, og i det hele taget var automobilfirmaerne stærkt interesserede i at få deres mærker frem. Hertil kom, at publikumstilstrømningen var enorm, og noget lignende kan siges om totalisatoromsætningen. I de første år blev der kørt med de private bilejere ved rattet, men senere gik det over til kun at være de forskellige fabriksejere, der lod deres fabrikker repræsentere. Morsomt var det i 1919, en fabrik havde fået den idé, for at vise, hvor hurtig netop denne vogn kunne køre, at arrangere væddeløb mellem en flyvemaskine og bilen. Vognen skulle efter programmet komme først over mållinien, men trods ihærdige bestræbelser lykkedes det ikke for flyvemaskinen at komme sidst. Et andet firma, et Stettiner firma, lavede også en anden god reklame i 1919. Firmaet var repræsenteret af 2 væddeløbsvogne og erklærede dagen forud for løbet, at de manglede nogle reservedele. Gode råd var dyre. Man allierede sig da med den ved Badet værende flyvemaskine, og denne fløj om aftenen til Stettin efter disse. Det var et kunststykke, da man manglede kort. Flyveren var den dansk-engelske flyver Cecil Faber med Bent Rom som observatør. Man havde intet andet at flyve efter uden et kort, som man rev ud af et af mine sønners skoleatlas.

Tuesday, August 07, 2007

FDM

FDM - Wikipedia, den frie encyklopædi: "(Forenede Danske Motorejere) er en forening stiftet i 1909 med hjemsted i Lyngby nord for København. Foreningen er oprindeligt udsprunget af bladet Motor (stiftet 1906), der den dag i dag er foreningens medlemsblad. FDM har 237.000 fortrinsvis ældre medlemmer (Kilde: FDM's årsregnskab 2005) og er en forening i danske bilisters interesse. FDM udbyder teknisk og juridisk rådgivning til medlemmerne, test af nye og brugte biler (herunder medlemmernes) og prøver at påvirke den politiske dagsorden.

Fra 1. januar 2005 driver FDM desuden FDM bilsyn.

FDM ejer de køretekniske anlæg Jyllands-Ringen ved Silkeborg samt Sjællandsringen ved Roskilde og driver 14 campingpladser rundt om i Danmark.

Desuden ejer FDM rejsebureauet FDM travel og driver sammen med Lærerstandens Brandforsikring FDM forsikring. Sidstnævnte har medført, at FDM ikke længere har sæde og kan repræsentere bilisterne i Forsikringsankenævnet. Denne rolle udfyldes nu af Forbrugerrådet."

Monday, August 06, 2007

Kongelig Dansk Aeroklub

Kongelig Dansk Aeroklub
Lufthavnsvej 28
4000 Roskilde
Telefax 4619 1316 Tlf. 4614 1500mail: kdakda.dkhjemmeside: http://www.kda.dk/

Åbningstider for sekretariatet er mandag til fredag klokken 0900-1600

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) blev dannet den 20. januar 1909.
Navnet var Det Danske Aeronautiske Selskab og de to initiativtagere var overingeniør Carl Holtermann og premierløjtnant i marinen H. C. Ullitz

Flyvemaskinen var endnu på det rent eksperimenterede stade, mens friballonen i alt væsentligt var færdigudviklet.

Da ingeniør Krebs den 26.juni 1909 fik udstedt
Det Danske Aeronautiske selskabs ballonfører-certifikat nr. 1 var ballonen Danmark netop ankommet, og den 9. juli 1909 klokken 2000 gik Danmark ført af ingeniøren og med premierløjtnant Grev Frederik Molkte som passager første gang op i sit rette element.

. . . .

I 2001 blev det aftalt med Flyvevåbnets Bibliotek (FLB) at dette bibliotek fremover skulle administrere og sikre den uerstattelige del af KDA´s bogsamling FLB råder i forvejen over Danmarks og formentlig Europas største offentligt tilgængelige samling af flyvelitteratur og har status som forskningsbibliotek. Betydelige dele af FLB er tilgængelige på internettet og kan findes ved hjælp af forfatter, titel eller søgeord. FLB er placeret i Jonstruplejren, men er offentligt tilgængeligt i bibliotekets åbningstid – og så er samlingerne både brand- og tyverisikrede. En aftale med FLB blev underskrevet den 18. september 2001 og de sjældne bøger var alle overført med udgangen af 2002.KDA ejer fortsat bøgerne og kan forlange disse tilbageleveret.I den forbindelse kan KDA oplyse, at udlån fremover finder sted gennem FLB, idet vi dog har beholdt visse opslagsværker som FLYV, FLIGHT og JANES. Disse bøger kan ikke lånes, men man er velkommen til at læse den på vort bibliotek.FLB har endnu ikke fået etableret egen hjemmeside, men kan kontaktes således:

Flyvevåbnets Bibliotek, Jonstrupvej 240, Jonstrup, 2750 Ballerup, telefon 4489 3701(Chef) / 4489 3702 (bogafdeling) / 4489 3703 (tidsskriftafdeling) / 4489 3704 (materielassistent), på telefax 4489 7111 eller på flybib@flb.dk

FLB database er dog tilgængelig på www.minibib.dk/flybib
Åbningstider er således: Mandag 1000-1500, Tirsdag 1000-1530, Onsdag 1000-1700, torsdag 1000-1530, fredag 1000-1400.
Oversigt over KDA´s bøger findes i 4 databaser idet der er databaser i MS Access 97 og 2000.
Brugervejledning til søgning i databaserne findes her (pdf fil)
Databaser over KDA bibliotek i KDA-huset (Acc97) (Acc2000)
Databaser over KDA bibliotek hos FLB (Acc97) (Acc2000)

Forsiden > KDA > Bibliotek


Fra 1912 Til1941

Arkivskaber
Kongelig Dansk Aeroklub
Arkivserier
Diverse fra overingeniør Holtermann

Thursday, August 02, 2007

Malmö town library

Malmö stad - Malmö Stadsbibliotek: "Fråga via chatt eller e-post – få hjälp av bibliotek runtom i Sverige.
Har du frågor om lån eller material på biblioteken i Malmö, ring istället +46 40 660 8626 eller maila till info.stadsbiblioteket@malmo.se"

Öppettider t.o.m 31/8
Mån - tor 10-19
Fre 10-18
Lör 11-15
Avd Nyhetsmedia öppnar 8.30 mån-fre

+46 40 660 8644 +46 40 660 8646 techniocal librarian in Malmø

Malin - Malmö stadsbiblioteks katalog

not Volvo The History of Volvo Cars
Volvo, Latin for "I roll", was born on April 14th, 1927 when the first car "Jakob" left the factory in Gothenburg, Sweden.


hitta.se - hitta företag, personer, mobilnummer och kartor

AFTONBLADET
Telefon: 031-7013030
Ekelundsgatan 4
41118 GÖTEBORG


AFTONBLADET
Telefon: 036-123600
Västra Storgatan 12
55315 JÖNKÖPING


AFTONBLADET
Telefon: 040-6116955
Majorsgatan 6


21141 MALMÖ


Malmö Tourism
Centralstationen
SE-211 20 Malmö
+46 40-34 12 00
malmo.turism@malmo.se

Stadsarkivet
0046 4034 10 00

Arkiv

Det finns stora möjligheter att forska och gå på djupet i historiska dokument i Malmö! Det är till exempel populärt att släktforska. Detta kan man göra på Stadsarkivet. Där finns också kyrkobokföpringsregister och mycket annat intressant. Det finns också några andra arkiv i Malmö och i Skåne - här är två av dem - där man kan hitta historiska dokument och handlingar:

Arbetarrörelsens arkiv i Malmö

Föreningen arkiverar och katalogiserar historiskt material som hålls tillgängligt för allmänhet, forskare, skolor m fl. Rådgivning och information. För 2000 rapporteras ca 300 besök av enskilda/grupper samt 40 utlån av material. Under 2000 har arkivet tagit emot en stor leverans av material från tidningen Arbetet, både handlingar och minnesföremål.
En viss del av materialet har deponerats på Malmö Stadsarkiv.

Postadress:
Arbetarrörelsens Arkiv
Box 10003
200 43 MALMÖ

Besöksadress:
Folkets Hus
Olof Palmes plats 1
214 44 Malmö
tel/fax 040-12 50 56

Skånes Arkivförbund i Lund

Skånes Arkivförbund bedriver regionalt arbete för folkrörelser och lokalhistoria och är samarbetsorgan för ett 20-tal arkiv i Skåne.

www.skanearkiv.orgextern länk, öppnas i nytt fönster

Adress:
Porfyrvägen 19
224 78 Lund
tel 046-19 59 60
fax 040-222 17 19
e-post: skaneaarkiv@skanearkiv.org