Karl Dane

Laura Balogh is writing his biography, please contact her at yogalaura@optonline.net with any information.

Monday, August 06, 2007

Kongelig Dansk Aeroklub

Kongelig Dansk Aeroklub
Lufthavnsvej 28
4000 Roskilde
Telefax 4619 1316 Tlf. 4614 1500mail: kdakda.dkhjemmeside: http://www.kda.dk/

Åbningstider for sekretariatet er mandag til fredag klokken 0900-1600

Kongelig Dansk Aeroklub (KDA) blev dannet den 20. januar 1909.
Navnet var Det Danske Aeronautiske Selskab og de to initiativtagere var overingeniør Carl Holtermann og premierløjtnant i marinen H. C. Ullitz

Flyvemaskinen var endnu på det rent eksperimenterede stade, mens friballonen i alt væsentligt var færdigudviklet.

Da ingeniør Krebs den 26.juni 1909 fik udstedt
Det Danske Aeronautiske selskabs ballonfører-certifikat nr. 1 var ballonen Danmark netop ankommet, og den 9. juli 1909 klokken 2000 gik Danmark ført af ingeniøren og med premierløjtnant Grev Frederik Molkte som passager første gang op i sit rette element.

. . . .

I 2001 blev det aftalt med Flyvevåbnets Bibliotek (FLB) at dette bibliotek fremover skulle administrere og sikre den uerstattelige del af KDA´s bogsamling FLB råder i forvejen over Danmarks og formentlig Europas største offentligt tilgængelige samling af flyvelitteratur og har status som forskningsbibliotek. Betydelige dele af FLB er tilgængelige på internettet og kan findes ved hjælp af forfatter, titel eller søgeord. FLB er placeret i Jonstruplejren, men er offentligt tilgængeligt i bibliotekets åbningstid – og så er samlingerne både brand- og tyverisikrede. En aftale med FLB blev underskrevet den 18. september 2001 og de sjældne bøger var alle overført med udgangen af 2002.KDA ejer fortsat bøgerne og kan forlange disse tilbageleveret.I den forbindelse kan KDA oplyse, at udlån fremover finder sted gennem FLB, idet vi dog har beholdt visse opslagsværker som FLYV, FLIGHT og JANES. Disse bøger kan ikke lånes, men man er velkommen til at læse den på vort bibliotek.FLB har endnu ikke fået etableret egen hjemmeside, men kan kontaktes således:

Flyvevåbnets Bibliotek, Jonstrupvej 240, Jonstrup, 2750 Ballerup, telefon 4489 3701(Chef) / 4489 3702 (bogafdeling) / 4489 3703 (tidsskriftafdeling) / 4489 3704 (materielassistent), på telefax 4489 7111 eller på flybib@flb.dk

FLB database er dog tilgængelig på www.minibib.dk/flybib
Åbningstider er således: Mandag 1000-1500, Tirsdag 1000-1530, Onsdag 1000-1700, torsdag 1000-1530, fredag 1000-1400.
Oversigt over KDA´s bøger findes i 4 databaser idet der er databaser i MS Access 97 og 2000.
Brugervejledning til søgning i databaserne findes her (pdf fil)
Databaser over KDA bibliotek i KDA-huset (Acc97) (Acc2000)
Databaser over KDA bibliotek hos FLB (Acc97) (Acc2000)

Forsiden > KDA > Bibliotek


Fra 1912 Til1941

Arkivskaber
Kongelig Dansk Aeroklub
Arkivserier
Diverse fra overingeniør Holtermann

0 Comments:

Post a Comment

<< Home