Karl Dane

Laura Balogh is writing his biography, please contact her at yogalaura@optonline.net with any information.

Monday, August 20, 2007

Kystartilleriets historie

Kystartilleriets historie: "Høsten 1905 Hele Fæstningsartilleriet, totalt ca 9.650 mann, er mobilisert og gjort kampklart under unionsstridighetene med Sverige. August 1914 til november 1918 Alle kystfestningene er fullt oppsatt under nøytralitetsvernet i over 4 år. 1 juli 1934 Landfestningene og det faste luftforsvar forblir i Hæren, mens Kystartilleriet skilles ut fra Fæstningsartilleriet og skal sammen med Marinen danne forsvarsgrenen Sjøforsvaret."

0 Comments:

Post a Comment

<< Home