Karl Dane

Laura Balogh is writing his biography, please contact her at yogalaura@optonline.net with any information.

Tuesday, February 21, 2006

Lægdsrulleforkortelser

Fødselsstiftelsen

E.K. Egentlig Krigstjeneste

1892-1912
E.K.1: Søværnet
E.K.2: Fodfolket
E.K.3: Livgarden
E.K.4: Rytteriet
E.K.5: Feltartilleriets
Konstabler
E.K.6: Feltartilleriets
trainkonstabler
E.K.7: Fæstningsartilleriet
E.K.8: Ingeniører
E.K.9: De tekniske afdelinger: