Karl Dane

Laura Balogh is writing his biography, please contact her at yogalaura@optonline.net with any information.

Wednesday, August 08, 2007

Internationalt Motorløb Fanø Danmark 1924.

Fanø Kommune: "Sognearkiverne p� Fan�

Nordby Arkivet
Niels Engers Vej 5
Nordby
6720 Fanø
(Den gamle Realskole - over Biblioteket)
Åbningstider: Tirsdag fra kl. 10.00 - 12.00 samt onsdag fra kl. 19.00 - 21.00
Tlf. i åbningstid 75 16 62 60
Samt efter aftale med Lederen Linda Vesterbæk tlf. 75 16 35 95

Sønderho Arkivet
Landevejen 41
Sønderho
6720 Fanø
(Sognegården)
Åbningstid: Torsdag fra kl. 16.00 - 18.00
Efter aftale med Lederen Anker Jensen tlf. 75 16 24 41"


motorløb fanø - Google Search


FØRKRIGS-RACERE PÅ FANØ
Denne weekend skruer Fanø tiden tilbage til dengang, farfar var dreng.
I årene 1919 til 1924 blev der kørt motorløb på stranden på Fanø, og i 1999 blev 80-års jubilæet for det første løb fejret med et motorløb på stranden. Nu er det 80 år siden at det sidste løb blev holdt, og det skal fejres med motorløb for biler fra før 1940.

Løbet køres som et opvisningsløb, men der bliver taget tid på bilerne - endda med det originale udstyr, som også blev brugt til det første løb i 1919.

Løbet køres på den hårde strandbred syd for nedkørslen ved Rindby Strand. Tilskuere har fri adgang overalt udenfor banen.Kunstner: Thor Bøgelund 1890-1959
Titel: Motor Væddeløbene
Fanø
Tema: TRANSPORT
Motorcykler og biler
Signatur: Bøgelund1919. 1919
Tryk: Andreasen & Lachmann
Teknik: Litografi.88,4 x 61,3 cm.

Fra 1919 -1924 tegnede Thor Bøgelund plakaterne til de legendariske motorvæddeløb på Fanø. Fartglæden havde grebet danskerne, og motorløb var blevet en ny populær sport. Thor Bøgelund var tidligt optaget af fartilluderende tricks, og i hans bilplakater udviste han en stærk fornemmelse for energi og hastighed. I plakaten fra 1919 synes de ellers urolige vande at stilne af i forhold til de to racerbiler, der suser afsted. Farten visualieres ved de grå fartstriber fra hjulene og de hjelm- og brilleklædte racerkørere.

I automobilernes første år kom der ikke mange til Fanø. Overførslen mellem Esbjerg og Fanø var for besværlig. Den første vogn blev i 1914 taget herover af ingeniør Cai Caspersen, og han var altså den første, der benyttede stranden til bilkørsel. Fornøjeligt fortalte han om den panik, han skabte, da han kørte ind i Sønderho By.

Den første bil, der fik fast ophold på Fanø, og som blev benyttet til erhvervskørsel, kom i 1915, men den var lige ved at komme herfra lige så hurtig. Trafikken mellem Nordby og Badet besørgedes i de tider dels af omnibusser og dels af kapervogne. . . Væddeløbenes tid mere


motorstævnerne, der blev arrangeret, først af Dansk Motor Klub sammen med »Politiken«, senere af denne Klub sammen med K.D.A.K. Her betaltes nemlig ret støre beløb i startpenge for hver vogn, og i det hele taget var automobilfirmaerne stærkt interesserede i at få deres mærker frem. Hertil kom, at publikumstilstrømningen var enorm, og noget lignende kan siges om totalisatoromsætningen. I de første år blev der kørt med de private bilejere ved rattet, men senere gik det over til kun at være de forskellige fabriksejere, der lod deres fabrikker repræsentere. Morsomt var det i 1919, en fabrik havde fået den idé, for at vise, hvor hurtig netop denne vogn kunne køre, at arrangere væddeløb mellem en flyvemaskine og bilen. Vognen skulle efter programmet komme først over mållinien, men trods ihærdige bestræbelser lykkedes det ikke for flyvemaskinen at komme sidst. Et andet firma, et Stettiner firma, lavede også en anden god reklame i 1919. Firmaet var repræsenteret af 2 væddeløbsvogne og erklærede dagen forud for løbet, at de manglede nogle reservedele. Gode råd var dyre. Man allierede sig da med den ved Badet værende flyvemaskine, og denne fløj om aftenen til Stettin efter disse. Det var et kunststykke, da man manglede kort. Flyveren var den dansk-engelske flyver Cecil Faber med Bent Rom som observatør. Man havde intet andet at flyve efter uden et kort, som man rev ud af et af mine sønners skoleatlas.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home