Karl Dane

Laura Balogh is writing his biography, please contact her at yogalaura@optonline.net with any information.

Tuesday, July 31, 2007

Karl Dane Tree updated

RootsWeb's WorldConnect Project: Karl Dane

more about
Hagen, Carla Dagmar
b: 1 NOV 1886 in Copenhagen, Denmark
d: 14 FEB 1949 in Den Gamles By. ØsterAlle 41, Copenhagen, Denmark

her second husband was
Olsen, Knud Alfred b: 1 MAY 1881 in Udby pr Lundby, Præstø, Denmark
and her step son
Olsen, Knud Lauritz Svendsen b: 9 NOV 1911 in Husilbjerg? Græsted, Frederiksborg, Denmark

Sunday, July 15, 2007

Flyvevåbnets Historiske Samling

Flyvevåbnets Historiske Samling: "Flyvevåbnets Historiske Samling (i daglig tale kendt som FLYHIS) er en institution under Flyvertaktisk Kommando (FTK). Dens opgave er at indsamle, restaurere og bevare materielgenstande og dokumentation af enhver art, som kan tjene til at beskrive dansk militærflyvnings forhold og virke gennem tiderne.

FLYHIS har hjemsted i Gedhus med Flyvestation Karup som nærmeste nabo. Her opbevares en væsentlig del af samlingerne. Men det er en vigtig side af FLYHIS’s funktion at brede flest muligt af alle relevante genstande ud til først og fremmest Flyvevåbnets etablissementer, men også til andre såvel militære som civile institutioner.

En væsentlig del af indsatsen for at bevare og beskrive det danske flyvevåbens historie bliver udført som frivilligt, ulønnet arbejde af pensionister med tilknytning til såvel operative som nedlagte flyvestationer. Men også andre grupper og enkeltpersoner med interesse for den militære flyvning tager del i dette arbejde."


Utallige meter af reolhylder bugner med billedmateriale og dokumentation af mange slags. Der er manualer for samtlige de flytyper og for det meste af det materiel og for de våben, der har været i tjeneste ved Flyvevåbnet. Og der er beretninger og rapporter over hændelser og begivenheder.

Kontakt til Flyvevåbnets Historiske Samling:

Seniorsergent Lars Søe-Jensen:
Tlf: 9710 1550 lokal 6004
E-mail: flyhis@mail.dk

Saturday, July 07, 2007

Middelgrundsfortet - Restaurant, hotel og event - Et hav af oplevelser - fortet.dk

Rasmus Carl Terkelsen Gottlieb (12. oct. 1886 - 14. april 1934) named: Karl DANE

Reinald Marius Gottlieb as an Engineer/Pioneer-soldier

The Gottlieb family to Car-race on Fanø island near Esbjerg - ca. 1910-12