Karl Dane

Laura Balogh is writing his biography, please contact her at yogalaura@optonline.net with any information.

Monday, April 14, 2008

karl Danes children

the midwife was Magda Andersen


DSC02088


DSC02089

DSC02090


DSC02091

Wednesday, April 09, 2008

Cyndi's List

Saturday, April 05, 2008

Georg Valdemar Johan Gottlieb

son of of Johan Søren Gottlieb

1 Johan Søren Gottlieb 1856 -
.. +Thora Vilhelmine Marei Timm 1856 -

.... 2 Georg Valdemar Johan Gottlieb 1880 - 1892

He fell and was so badlly injured that he died in under 24 hours Kommune Hospital in Copenhagen

DSC01042 the doctor's report

He was staying with widowed Petrea Katrine Timme nee Ryde at Dybensgade 13 3 sal

so my hypothesis is that he fell out of a window at his grandmother's appartment

PRÆCIPITATIO means to fall head long

National Library 11 March 2008

National Library today - a photoset on Flickr

DSC07159 from AUTO number 42 - 21 October 1915

DSC07158 five newly qualified militart pilots took the civil certificate
4 passed on one day and the fifth on the next
Premierløjtenant USSING was their instructor

1) Løjteneant af Reserven Hr. J P F EKMAN FAI certificate number 18 (age 30)
2) Løjtenant Å K GUNDEL FAI number 20
3) Oversergent P V JØRGENSEN (age 32 the oldest in this group)
4) Underkorporal H A EHLERS FAI Certificat Nr. 21
5) Underkorporal C J T ERLUND FAI certificate number 19

Sergent V G HANSEN qualified later
the training machine was made in Denmark Berg-Storm monoplane "B & S III"

DSC07160this aricle describes the success of dual control training used for the first time in Denmark - and with zero damage to the aeroplanes

DSC07161 text in close up


DSC07162

refers to Svendsen's Flying school where
Underkorporal EHLERS started, and who finally go certificate nr. 21.
student pilot SAND was his group partner who wrecked and wrote off Wampa 31 March 1911
and therefore they never got beyond taxiing - that was by solo training method which should have progresed to short hops next

nine students from winter 1910 -1911
also included :-
Journalist Carl Theodore Dryer (film dirtector Carl Theodore Dryer - Google Search ) Carl Th. Dreyer - Danmark Nationalfilmografi
Søren Severinsen
Andersen
Einer Zangenberg
who was in this film Den skaebnesv angre opfindelse
a film by Viggo Larsen. Con Alwin Neuss, Oda Alstrup, August Blom, Einer Zangenberg, Viggo Larsen.
Genere Fantascienza, b/n 17 minuti. - Denmark 1910. see also Einar Zangenberg - Danmark Nationalfilmografi

DSC07163 Certificate 18

DSC07164

View as slideshow (open in a new window)

Friday, April 04, 2008

Københavns Folkeregister & STARBAS

STARBAS: "Københavns Stadsarkivs Arkivdatabase"

Folkeregistret

Kommunal institution


Fra

Til

Officielle navne
1923
Københavns Folkeregister

Fra

Til

Kaldenavne
1923
Folkeregistret

Beskrivelse af Folkeregistret


Fra

Til

Arkiver skabt af Folkeregistret
19231979Folkeregistrets arkiv

19231957Hovedkort, døde
19581968Hovedkort, døde


Copenhagen City record from 1923 until their deaths
of the residences of Karl Danes's father and his second wife Helene
(the step mother he never met (? Tante / Aunty in his letters from USA?)

DSC01079DSC01080DSC01081

top left in detail

DSC01082

top right in detail - some work to be done to interpret all the rubber stamps

DSC01083 the back is unused in this example

for the source in Copenhagen Denmark see "Københavns Stadsarkiv" - Google Search

Thursday, April 03, 2008

KOF

Velkommen til KOF: "Kystartilleriets Offisersforening ble stiftet 6. november 1911,

under navnet Fæstningsartilleriofficerenes Forening.
Foreningen ble stiftet da medlemmene splittet seg fra Artillerioffiserenes Forening, som var stiftet allerede 28. februar 1896."

1 oktober 1999

Kystartilleriet feirer sitt 100-års jubileum, og KOF gir i den forbindelse ut boken ”Klar til Strid”. KOF startet dette arbeidet allerede i 1990 og resultatet ble et omfattende oversiktsverk på mer enn 400 sider. Redaksjonskomiteen ble ledet av KK Odd T. Fjeld.

Wednesday, April 02, 2008

WAMPA

to Jonstruplejren amd Flyvevåbnets Bibliotek - a photoset on FlickrDSC00921 later a school machine

DSC01371

Ark. 1723 - 39/3 Biblioteket
DANMARKS TEKNISKE MUSEUM

accounts for 1910 to 1912 during the repair
and during, demionstration and school uae

until Student Pilot SAND stalled it at about 50 feet and trashed it
9 studnets in the class


View as slideshow (open in a new window)

Tuesday, April 01, 2008

Danish Airforce Library

Flyvevåbnets Bibliotek:
Jonstruplejren
Jonstrupvej 240
2750 Ballerup

Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag og torsdag Kl. 10.00 - 15.30
Onsdag Kl. 10.00 - 17.00
Fredag Kl. 10.00 - 14.00

Bibliotekets beliggenhed:
Biblioteket ligger i bygning 27 i Jonstruplejren , der er åben for lånere i bibliotekets åbningstid."
Jonstruplejren - MOTOV JON

Telefon: +45 44893702
Telefax: +45 44897111
E-mail: is-flb@fak.dk
Web: http://www.fak.dk/flb

Jonstruplejren - Google Search:
Jonstruplejren, der ligger i Ballerup Kommune, var 1960-2000 Flyvevåbnets Specialskole. Her blev uddannet konstabeler inden for Flyvevåbnet."
Schalburgkorpset - Wikipedia, den frie encyklopædi
Vagtkorpset ved det tyske Luftvåben i Danmark
eller Wachtkorps der Luftwaffe in Dänemark med hovedkvarter i Jonstruplejren lige syd for Flyvestation Værløse.

Jonstruplejren - Google Image Search


Rejseplanen

Din rejseplan (se som tabel) Kl.: Dato:


Til fods Gå fra Brumleby 90, 2100 København Ø, København til Brumleby.
Det tager ca. 2 min., Afstand: ca. 0,1 km at gå dertil. (Se på kort)
Afg. 09:02
Ank. 09:04
02.04.08


Bus   15 Tag med Bus 15 (se køreplan) fra Brumleby mod Herlev st. (bus) til Østerport st./Oslo Plads. Afg. 09:04Ankomst Østerport st./Oslo Plads Ank. 09:09

Til fods Gå fra Østerport st./Oslo Plads til Østerport st.
Det tager ca. 4 min. at gå dertil. (Se på kort)

H Tag med S-tog H (se køreplan) fra Østerport st mod Frederikssund st til Måløv st. Afg. 09:19Ankomst Måløv st Ank. 09:51

Til fods Gå fra Måløv st til Måløv st. (bus).
Det tager ca. 4 min. at gå dertil. (Se på kort)

Bus  157 Tag med Bus 157 (se køreplan) fra Måløv st. (bus) mod Ballerup st. (bus) til Tvendagervej. Afg. 10:01Ankomst Tvendagervej Ank. 10:09

Til fods Gå fra Tvendagervej til Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup, Ballerup.
Det tager ca. 3 min., Afstand: ca. 0,2 km at gå dertil. (Se på kort)
Afg. 10:09
Ank. 10:12

Samlet rejsetid: 1:10


Bibliotekets historie

Det danske aeronautiske Selskab
Flyvevåbnets Bibliotek er i dag et luftmilitært forskningsbibliotek under Forsvarsakademiet.
Dets historie kan føres tilbage til 1909, hvor Det danske aeronautiske Selskab blev oprettet.

Selskabet fik mulighed for at oprette en "læsestue" på Polyteknisk Læreanstalt, og således opstod Danmarks første bibliotek for flyvelitteratur. I 1911 blev biblioteket placeret i nye klublokaler hos Skandinavisk Aerodrom på flyvepladsen på Kløvermarken. Det blev imidlertid igen flyttet i 1916, da Skandinavisk Aerodrom gik på tvangsauktion, og Det danske aeronautiske Selskab måtte forlade Kløvermarken.

Et lille Håndbibliotek på Flyvepladsen
Den første gang, vi hører om en militær litteratursamling om flyvning, er i "Betænkning fra den 20. Juni 1918 nedsatte Udvalg vedrørende militært Flyvevæsen, afgivet den 17. Februar 1921". I en kommentar til betænkningen anfører chefen for flyveskolen bl.a.:" Der findes og fandtes allerede, da jeg overtog Skolen, et lille Haandbibliotek paa Flyvepladsen". Han overtog Skolen i 1917.

Flyverkorpsets Bibliotek
Da Flyverkorpset blev oprettet i 1923, fik bogsamlingen på Kløvermarken betegnelsen Flyverkorpsets Bibliotek. Da Flyveskolen i 1926 flyttede fra Kløvermarken til Lundtofte, fulgte biblioteket naturligvis med.

Hærens Flyvertroppers Bibliotek
Med Hærloven af 1932 ændredes Flyverkorpset til Hærens Flyvertropper, og biblioteket skiftede tilsvarende navn. I 1934 flyttede flyveskolen til Værløse, og biblioteket flyttede naturligvis med. Efter at tyskerne den 9. april havde besat Danmark og kort efter overtog Værløse Flyveplads, flyttede Hærens Flyvertropper ind i det tidligere Marinehospital på Christianshavn. Det fik betegnelsen Prinsessegades Kaserne. Her fortsatte biblioteket sin virksomhed til 1946, hvor det blev overflyttet til Værløse.

Ballonparkens litteratursamling
Hæren fik sin første ballon i 1912, og i 1932 blev Ballonparken oprettet som en selvstændig enhed. Den opbyggede efterhånden en mindre litteratursamling om ballonteknik. I 1948 blev Hærens Ballonparks Bibliotek også overflyttet til Værløse, idet Ballonparken var blevet nedlagt året før.

Marinens Flyvevæsens litteratursamling
Marinens Flyvevæsen havde naturligvis også en litteratursamling, men den var formelt en integreret del af Marinens Biblioteks samlinger, men i fast udlån til Flyvevæsenet.

Det luftmilitære Udvalgs flyvelitteratur
I 1945 blev "Det luftmilitære Udvalg" oprettet. Til brug for udvalgets arbejde med at forberede oprettelsen af et selvstændigt flyvevåben, fik det bevilget penge til indkøb af flyvelitteratur.

Flyverkommandoens Bibliotek
Med oprettelsen af Flyvevåbnet i 1950 blev Hærens Flyvetroppers Bibliotek til Flyverkommandoens Bibliotek, idet Flyverkommandoen indledningsvis var placeret på Værløse. Da Flyverkommandoen i 1952 flyttede til Vedbæk forblev biblioteket i Værløse. Samme år blev den del af Marinens Bibliotek, som havde været knyttet til Flyvevæsenet, overført til Flyverkommandoens Bibliotek.

Flyvevåbnets Bibliotek
I 1957 flyttede biblioteket til Vedbæk og fik sit nuværende navn: Flyvevåbnets Bibliotek. Her lå det til 1968, hvor biblioteket flyttede til Flyvevåbnets Officersskole i Jonstrup. Da officersskolen i 1995 flyttede fra det tidligere Jonstrup Seminarium til Jonstruplejren, fulgte Flyvevåbnets Bibliotek med. I juni 2001 indgik biblioteket en aftale med Kongelig Dansk Aeroklub, hvorefter det meste af Kongelig Dansk Aeroklubs bog-og tidsskriftsamling overførtes i fast udlån til Flyvevåbnets Bibliotek. Det er første gang, at disse materialer er tilgængelige for offentligheden, idet de udlånes på lige fod med bibliotekets egne samlinger.

Karsten Fledelius

Karsten Fledelius and Laura Balogh in DFI - 29. - 08.: "

"Karsten Fledelius - Google Search: "Karsten Fledelius Københavns Universitet Institut for Film- og Medievidenskab."

Bryggeriet Stjernen

Bryggeriet "Stjernen"s vogn: DSB Litra Zb 99681,

pages about a lost brewery and a shunting locomotive

DSB Litra F.: "”Rangerlokomotiv litra F. Den første maskine af denne type byggedes i 1898 i Tyskland. Der er efterhånden leveret i alt 128 af disse maskiner, bygget af forskellige fabrikker, deriblandt A/S Frichs i Aarhus og Smith, Mygind & Hüttemeier i København.

Vægt 37 tons.
Kedeltryk 12 atm.
Rist 1,02 kvm.
Cylindre: 406 x 560 mm.
Drivhjul 1252 mm.

8 af F-maskinerne har overheder og en vægt af 38 tons. Cylindre: 406 x 610 mm.”"

Københavns kloaksystem

Københavns kloaksystem:

1903

Nu er der 30.000 stk. tøndeklosetter i byen. Der er 2.500 wc i byen.

only 2 500 flushing tolites
about 30 000 "barreltoilets" which were meptied at night by horse and cart

Den nye Langebro med svingparti indvies."
which meansthe two brothers *couild* have worked on its construction during theeir apprenticeships

1898

B & W begynder fremstilling af dieselmotorer.

KGR bliver dannet (Københavns Grundejers Renholdningsselskab). Nu sker der store ændringer i renovationssystemet. Latrintønderne af træ bliver erstattet med tønder af jern, som har tætsluttende låg.

Fra nu af køres latrinen til Lortemøllen, som opsamlingspladsen ved Kløvermarksvej blev kaldt. Det var en meget moderne station man her havde bygget. Når tønderne var tømt, blev de damprenset inden de blev genopstillet.

Klejnsmed

Klejnsmed: "Arbejdsplads

En klejnsmed arbejder i større og mindre virksomheder i jern- og metalindustrien. DSB og skibsværfter har også klejnsmede ansat. Rustfaste klejnsmede arbejder desuden på store virksomheder i procesindustrien."

Om jobbet

Som klejnsmed, kan du enten arbejde som "almindelig" klejnsmed eller aluminium og rustfast klejnsmed. Klejnsmede fremstiller og reparerer ting i jern, stål og andre metaller. Aluminium/rustfaste klejnsmede arbejder i mere ædle materialer som rustfast (rustfrit) stål, kobber og aluminium.

Begge typer klejnsmede arbejder efter tegninger, der viser, hvordan de færdige konstruktioner skal se ud. Som hovedregel begynder klejnsmeden sit arbejde med det rå materiale og gennemfører alle arbejdsprocesser, indtil konstruktionen er færdig. Faget er stadig i høj grad et håndværk, hvor man skal tage stilling til, hvordan hver enkelt del bedst kan udføres, men man bruger også computerstyrede maskiner.

Som klejnsmed laver du også en del reparationsarbejde. Det kan fx være på kostbare produktionsanlæg, som helst ikke må ligge stille. Så skal du rykke ud og foretage reparationerne på stedet. Nogle gange må man arbejde i meget ubekvemme arbejdsstillinger.

Klejnsmede laver fx rækværker, brandtrapper, branddøre, porte, låger, låse og forskellige former for beslag. De deltager også i fremstilling af rensningsanlæg, elevatorindhegninger, trapper og kraner. Også mere kunstnerisk betonet arbejde som fx vejrhaner, kirkespir og andre former for dekorationer hører med til klejnsmedenes arbejdsområde.

Rustfaste klejnsmede arbejder i virksomheder, der fremstiller konstruktioner i rustfast stål, kobber, aluminium og andre metaller, især til procesindustrien, fx levnedsmiddelindustrien, medicinalindustrien og den kemiske industri.

automobil start

automobil start: "Frithjof Valdemar Timm Ingeniør, Vice Salgschef for General Motors International A/S, pr. Adr. Teglvserksgade 3, København, f. 15. Aug. 1898 i København. Lærte 1915-17 paa Automobilfabriken 'Jan', København, og 1916-20 paa forskellige Automobilfabriker i Amerika og Frankrig. Eksamen fra Døchers Kursus, København. Selvstændig Forretning i København 1920-23. Forretningsfører 1923-26 for Firma J. Krandrup, Kbh. Ansat hos G.M.I. A/S Feb. 1927 som Service Repr., Vice Salgschef fra 1935. Medl. af den amerikanske Automobilingeniør Forening. Dek. med Croix de Guerre."