Karl Dane

Laura Balogh is writing his biography, please contact her at yogalaura@optonline.net with any information.

Thursday, April 03, 2008

KOF

Velkommen til KOF: "Kystartilleriets Offisersforening ble stiftet 6. november 1911,

under navnet Fæstningsartilleriofficerenes Forening.
Foreningen ble stiftet da medlemmene splittet seg fra Artillerioffiserenes Forening, som var stiftet allerede 28. februar 1896."

1 oktober 1999

Kystartilleriet feirer sitt 100-års jubileum, og KOF gir i den forbindelse ut boken ”Klar til Strid”. KOF startet dette arbeidet allerede i 1990 og resultatet ble et omfattende oversiktsverk på mer enn 400 sider. Redaksjonskomiteen ble ledet av KK Odd T. Fjeld.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home