Karl Dane

Laura Balogh is writing his biography, please contact her at yogalaura@optonline.net with any information.

Tuesday, April 01, 2008

Danish Airforce Library

Flyvevåbnets Bibliotek:
Jonstruplejren
Jonstrupvej 240
2750 Ballerup

Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag og torsdag Kl. 10.00 - 15.30
Onsdag Kl. 10.00 - 17.00
Fredag Kl. 10.00 - 14.00

Bibliotekets beliggenhed:
Biblioteket ligger i bygning 27 i Jonstruplejren , der er åben for lånere i bibliotekets åbningstid."
Jonstruplejren - MOTOV JON

Telefon: +45 44893702
Telefax: +45 44897111
E-mail: is-flb@fak.dk
Web: http://www.fak.dk/flb

Jonstruplejren - Google Search:
Jonstruplejren, der ligger i Ballerup Kommune, var 1960-2000 Flyvevåbnets Specialskole. Her blev uddannet konstabeler inden for Flyvevåbnet."
Schalburgkorpset - Wikipedia, den frie encyklopædi
Vagtkorpset ved det tyske Luftvåben i Danmark
eller Wachtkorps der Luftwaffe in Dänemark med hovedkvarter i Jonstruplejren lige syd for Flyvestation Værløse.

Jonstruplejren - Google Image Search


Rejseplanen

Din rejseplan (se som tabel) Kl.: Dato:


Til fods Gå fra Brumleby 90, 2100 København Ø, København til Brumleby.
Det tager ca. 2 min., Afstand: ca. 0,1 km at gå dertil. (Se på kort)
Afg. 09:02
Ank. 09:04
02.04.08


Bus   15 Tag med Bus 15 (se køreplan) fra Brumleby mod Herlev st. (bus) til Østerport st./Oslo Plads. Afg. 09:04Ankomst Østerport st./Oslo Plads Ank. 09:09

Til fods Gå fra Østerport st./Oslo Plads til Østerport st.
Det tager ca. 4 min. at gå dertil. (Se på kort)

H Tag med S-tog H (se køreplan) fra Østerport st mod Frederikssund st til Måløv st. Afg. 09:19Ankomst Måløv st Ank. 09:51

Til fods Gå fra Måløv st til Måløv st. (bus).
Det tager ca. 4 min. at gå dertil. (Se på kort)

Bus  157 Tag med Bus 157 (se køreplan) fra Måløv st. (bus) mod Ballerup st. (bus) til Tvendagervej. Afg. 10:01Ankomst Tvendagervej Ank. 10:09

Til fods Gå fra Tvendagervej til Jonstrupvej 240, 2750 Ballerup, Ballerup.
Det tager ca. 3 min., Afstand: ca. 0,2 km at gå dertil. (Se på kort)
Afg. 10:09
Ank. 10:12

Samlet rejsetid: 1:10


Bibliotekets historie

Det danske aeronautiske Selskab
Flyvevåbnets Bibliotek er i dag et luftmilitært forskningsbibliotek under Forsvarsakademiet.
Dets historie kan føres tilbage til 1909, hvor Det danske aeronautiske Selskab blev oprettet.

Selskabet fik mulighed for at oprette en "læsestue" på Polyteknisk Læreanstalt, og således opstod Danmarks første bibliotek for flyvelitteratur. I 1911 blev biblioteket placeret i nye klublokaler hos Skandinavisk Aerodrom på flyvepladsen på Kløvermarken. Det blev imidlertid igen flyttet i 1916, da Skandinavisk Aerodrom gik på tvangsauktion, og Det danske aeronautiske Selskab måtte forlade Kløvermarken.

Et lille Håndbibliotek på Flyvepladsen
Den første gang, vi hører om en militær litteratursamling om flyvning, er i "Betænkning fra den 20. Juni 1918 nedsatte Udvalg vedrørende militært Flyvevæsen, afgivet den 17. Februar 1921". I en kommentar til betænkningen anfører chefen for flyveskolen bl.a.:" Der findes og fandtes allerede, da jeg overtog Skolen, et lille Haandbibliotek paa Flyvepladsen". Han overtog Skolen i 1917.

Flyverkorpsets Bibliotek
Da Flyverkorpset blev oprettet i 1923, fik bogsamlingen på Kløvermarken betegnelsen Flyverkorpsets Bibliotek. Da Flyveskolen i 1926 flyttede fra Kløvermarken til Lundtofte, fulgte biblioteket naturligvis med.

Hærens Flyvertroppers Bibliotek
Med Hærloven af 1932 ændredes Flyverkorpset til Hærens Flyvertropper, og biblioteket skiftede tilsvarende navn. I 1934 flyttede flyveskolen til Værløse, og biblioteket flyttede naturligvis med. Efter at tyskerne den 9. april havde besat Danmark og kort efter overtog Værløse Flyveplads, flyttede Hærens Flyvertropper ind i det tidligere Marinehospital på Christianshavn. Det fik betegnelsen Prinsessegades Kaserne. Her fortsatte biblioteket sin virksomhed til 1946, hvor det blev overflyttet til Værløse.

Ballonparkens litteratursamling
Hæren fik sin første ballon i 1912, og i 1932 blev Ballonparken oprettet som en selvstændig enhed. Den opbyggede efterhånden en mindre litteratursamling om ballonteknik. I 1948 blev Hærens Ballonparks Bibliotek også overflyttet til Værløse, idet Ballonparken var blevet nedlagt året før.

Marinens Flyvevæsens litteratursamling
Marinens Flyvevæsen havde naturligvis også en litteratursamling, men den var formelt en integreret del af Marinens Biblioteks samlinger, men i fast udlån til Flyvevæsenet.

Det luftmilitære Udvalgs flyvelitteratur
I 1945 blev "Det luftmilitære Udvalg" oprettet. Til brug for udvalgets arbejde med at forberede oprettelsen af et selvstændigt flyvevåben, fik det bevilget penge til indkøb af flyvelitteratur.

Flyverkommandoens Bibliotek
Med oprettelsen af Flyvevåbnet i 1950 blev Hærens Flyvetroppers Bibliotek til Flyverkommandoens Bibliotek, idet Flyverkommandoen indledningsvis var placeret på Værløse. Da Flyverkommandoen i 1952 flyttede til Vedbæk forblev biblioteket i Værløse. Samme år blev den del af Marinens Bibliotek, som havde været knyttet til Flyvevæsenet, overført til Flyverkommandoens Bibliotek.

Flyvevåbnets Bibliotek
I 1957 flyttede biblioteket til Vedbæk og fik sit nuværende navn: Flyvevåbnets Bibliotek. Her lå det til 1968, hvor biblioteket flyttede til Flyvevåbnets Officersskole i Jonstrup. Da officersskolen i 1995 flyttede fra det tidligere Jonstrup Seminarium til Jonstruplejren, fulgte Flyvevåbnets Bibliotek med. I juni 2001 indgik biblioteket en aftale med Kongelig Dansk Aeroklub, hvorefter det meste af Kongelig Dansk Aeroklubs bog-og tidsskriftsamling overførtes i fast udlån til Flyvevåbnets Bibliotek. Det er første gang, at disse materialer er tilgængelige for offentligheden, idet de udlånes på lige fod med bibliotekets egne samlinger.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home